Cine suntem?

Asociaţia Muzeelor în Aer Liber din România

Asociaţia Muzeelor în Aer Liber din România – AMALR – este o instituţie Neguvernamentală, cu personalitate juridică, cu scop cultural şi professional, cu sediul social în Bucureşti, Şos. Kiseleff,nr. 28-30, sector 1 şi a fost înfiinţată în anul 1993.

 

 

Este o instiuţie afiliată AEOM, ICOM, ICOMOS (organizaţii de renume în promovarea şi prezervarea patrimoniului material şi imaterial mondial) al cărui scop principal şi activitate, totodată este legat promovarea celor 19 muzee în aer liber din România.

 

Membrii Asociaţiei:

Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”, Bucureşti

Complexul Naţional Muzeal „ Astra”, Sibiu

Muzeul Satului Bănăţean “ Pădurea Verde”, Timişoara

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Tulcea

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Baia Mare

Muzeul Maramureşului, Sighetul Marmaţiei

Muzeu Ţării Oaşului, Negreşti – Oaş

Muzeul Bucovinei (Complexul Muzeal Bucovina), Suceava

Muzeul „ Arta lemnului”, Câmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava

Muzeul Vrancei, Secţia de Arhitectură şi Tehnică populară ”Crângul Petreşti”, com. Vânători, jud. Vrancea

Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii, Goleşti, jud. Argeş

Muzeul Bran, Bran, jud. Braşov

Muzeul Satului Vâlcean (sectie a Muzeului Judeţean Aurel Sacerdoţeanu), Bujoreni, jud. Vâlcea

Muzeul Judeţean Aurel Sacerdoţeanu (Complexul Muzeal Măldărăşti), com. Măldărăşti, jud. Vâlcea,

Muzeul Etnografic Reghin, Reghin, jud. Mureş

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj – Napoca

Muzeul Naţional Secuiesc, Sf. Gheorghe, Covasna

Muzeul Naţional Secuiesc al Ciucului (Muzeul Naţional Secuiesc, Miercurea-Ciuc, Harghita

Muzeul Haszmann Pal (Muzeul Naţional Secuiesc), Cernat, Covasna

 

Membrii individuali:

dr. Corneliu Bucur

dr. Mihai Dăncuş

dr. Aurelia Cosma

prof. Iulian Dalin Toma

dr. Virgil Ştefan Niţulescu

Marghiol Nicolae

Cosmin Matei

 

Asociaţia are ca scopuri:

–      promovarea în rândul românilor a unei reţele de muzee naţionale şi locale cu specific etnografic;

–      promovarea în rândul muzeelor din Europa a unei reţele de muzee în aer liber, locale şi naţionale;

–      promovarea pe toate planurile a dialogului profesional şi schimbul de experienţă ştiinţifică şi metodologică, atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional;

–      sprijinirea în mod permanent a efortului de calificare profesională a cadrelor tinere deopotrivă, în ţară cât şi în străinătate;

–      organizarea şi participarea la conferinţe la nivel naţional şi internaţional cu tematici legate de domeniile de interes ale muzeelor: cercetare etnografică, conservare, restaurare, promovarea acţiunilor cu publicul, acţiuni de pedagogie muzeală;

–      consultarea specialişilor din domeniu în funcţie de necesităţile legislative şi specificităţile problemelor cu care se confruntă muzeele;

–      medierea schimbului de vizite între specialiştii muzeelor din ţară şi de peste hotare, participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale;

–      valorificarea schimbului de experienţă naţională în publicistica de specialitate internaţională;

>>RAPORT DE ACTIVITATE AMALR pe anul 2012