Membru individual – NIŢULESCU VIRGIL ŞTEFAN

Informaţii personale

foto VN

 

Nume   NIŢULESCU, Virgil Ştefan
Adresă   Spl. Independenței  nr. 202 H, bl. 2, sc. A, et. 2, ap. 14, sect. 6, 060023 Bucureşti, ROMÂNIA
Telefon   074.4301592
Fax   021.3129875
E-mail   vsnitulescu@yahoo.co.uk sau vsnitulescu@gmail.com

 

Cetăţenie   Română

 

Data naşterii   4 noiembrie 1959

 

 

Experienţă proefesională

               

Perioada (de la – până la)   1 septembrie 1984 – 30 septembrie 1984
Numele şi adresa angajatorului   Şcoala generală nr. 7, Bd. Matei Basarab nr. 3, Slobozia, jud. Ialomiţa
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Învăţământ
Funcţia sau postul ocupat   Profesor
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Educaţie ştiinţe sociale

 

Perioada (de la – până la)   1 octombrie 1984 – 30 septembrie 1988
Numele şi adresa angajatorului   Muzeul Judeţean Ialomiţa, Bd. Matei Basarab nr. 30, Slobozia, jud. Ialomiţa
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Cultură
Funcţia sau postul ocupat   Muzeograf
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Organizare expoziţii, cercetare

 

Perioada (de la – până la)   1 octombrie 1988 – 31 decembrie 1991 (de la 1 aprilie 1990, detaşat la Ministerul Culturii)
Numele şi adresa angajatorului   Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România; din 1 ianuarie 1990, Muzeul Naţional de Istorie al României, Cal. Victoriei nr. 12, sect. 3, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Cultură
Funcţia sau postul ocupat   Muzeograf
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Organizare expoziţii, cercetare

 

Perioada (de la – până la)   1 ianuarie 1992 – 31 ianuarie 1995
Numele şi adresa angajatorului   Ministerul Culturii, P-ţa Presei Libere nr. 1, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Administraţie publică
Funcţia sau postul ocupat   Referent de specialitate III; din 1 iulie 1993, consilier II
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Consilierat în domeniul patrimoniului cultural naţional

 

Perioada (de la – până la)   1 februarie 1995 – 20 decembrie 2006 (din 21 ianuarie 2005, suspendat din funcţie)
Numele şi adresa angajatorului   Camera Deputaţilor, Str. Izvor nr. 2 – 4, sect. 5, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Legislativ
Funcţia sau postul ocupat   Expert; din 1 octombrie 2001, consilier
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Consilierat în domeniul legislaţiei culturale

 

Perioada (de la – până la)   1 octombrie 1997 – 28 noiembrie 2000
Numele şi adresa angajatorului   Revista muzeelor, Cal. Victoriei nr. 120, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Editorial
Funcţia sau postul ocupat   Redactor şef
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Conducerea activităţii de editare a publicaţiei Revista muzeelor

 

Perioada (de la – până la)   29 noiembrie 2000 – 30 august 2001
Numele şi adresa angajatorului   Revista muzeelor, Cal. Victoriei nr. 120, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Editorial
Funcţia sau postul ocupat   Director
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Conducerea activităţii de editare a publicaţiei Revista muzeelor

 

Perioada (de la – până la)   31 august 2001 – 20 decembrie 2006
Numele şi adresa angajatorului   Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii; din mai 2005, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Cal. Dorobanţilor nr. 99A
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Cultură
Funcţia sau postul ocupat   Expert – consultant
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Alcătuire programe de specializare

 

Perioada (de la – până la)   21 ianuarie 2005 – 21 august 2006 (pe perioada suspendării din funcţie, la Camera Deputaţilor)
Numele şi adresa angajatorului   Ministerul Culturii şi Cultelor, Şos. Kiseleff nr. 30, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Administraţie publică
Funcţia sau postul ocupat   Secretar de stat pentru patrimoniul cultural naţional
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Coordonarea activităţilor Ministerului în domeniul patrimoniului cultural naţional

 

Perioada (de la – până la)   22 august 2006 – 20 decembrie 2006 (pe perioada suspendării din funcţie, la Camera Deputaţilor)
Numele şi adresa angajatorului   Ministerul Culturii şi Cultelor, Şos. Kiseleff nr. 30, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Administraţie publică
Funcţia sau postul ocupat   Consilier al ministrului
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Consilierat în domeniul patrimoniului cultural naţional

 

Perioada (de la – până la)   21 decembrie 2006 – 27 februarie 2009
Numele şi adresa angajatorului   Ministerul Culturii şi Cultelor (ulterior, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional), Şos. Kiseleff nr. 30, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Administraţie publică
Funcţia sau postul ocupat   Secretar general
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Conducerea activităţilor Ministerului

 

Perioada (de la – până la)   28 februarie 2009 – 17 mai 2011
Numele şi adresa angajatorului   Secretariatul General al Guvernului, P-ţa Victoriei nr. 1, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Administraţie publică
Funcţia sau postul ocupat   Inspector guvernamental
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Monitorizarea modului de îndeplinire a Programului de Guvernare în domeniul culturii şi cultelor

 

Perioada (de la – până la)   17 mai 2010 – prezent
Numele şi adresa angajatorului   Muzeul Național al Țăranului Român, Șos. Kiseleff nr. 3, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Cultură
Funcţia sau postul ocupat   Director general
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Conducerea instituției

 

 

Activitate didactică (profesor asociat):

–          Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“ (1 noiembrie 2001 – 31 decembrie 2003);

–          Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere (18 februarie 2002 – iulie 2009; septembrie 2012 – iulie 2013)

–          Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Arte (1 octombrie 2008 – iulie 2011)

 

 

Educaţie şi formare

 

Perioada (de la – până la)   Septembrie 1980 – iunie 1984
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională   Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie şi Filozofie
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale   Secţia Istorie – Filozofie
Tipul calificării/diplomă obţinută   Diplomă de merit
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ   Universitar

 

Perioada (de la – până la)   Septembrie 1988 – septembrie 1989
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională   Centrul Special de Perfecţionare a Cadrelor
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale   Muzeologie
Tipul calificării/diplomă obţinută   Diplomă
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ   Specializare postuniversitară

 

Perioada (de la – până la)   Septembrie 1996 – ianuarie 2003
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională   Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu“
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale   Doctorat în istorie
Tipul calificării/diplomă obţinută   Doctor în ştiinţe
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ   Postuniveristar

 

Perioada (de la – până la)   Iunie 2004
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională   Institutul Naţional de Administraţie
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale   Managementul schimbării şi integrarea europeană
Tipul calificării/diplomă obţinută   Diplomă
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ   Specializare

 

Perioada (de la – până la)   2007 – 2008
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională   Institutul Naţional de Administraţie
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale   Curs pentru înalţii funcţionari publici
Tipul calificării/diplomă obţinută   Diplomă
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ   Specializare

 

Aptitudini şi competenţe profesionale

dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt recunoscute, neapărat, printr-un certificat sau o diplomă.

 

Limba maternă   Română

 

Limbi străine cunoscute

 

    Engleză
Abilitatea de a citi   excelent
Abilitatea de a scrie   excelent
Abilitatea de a vorbi   excelent

 

    Franceză
Abilitatea de a citi   excelent
Abilitatea de a scrie   satisafăcător
Abilitatea de a vorbi   foarte bine

 

    Italiană
Abilitatea de a citi   excelent
Abilitatea de a scrie    
Abilitatea de a vorbi   satisfăcător

 

    Spaniolă
Abilitatea de a citi   bine
Abilitatea de a scrie    
Abilitatea de a vorbi    

 

    POrtugheză
Abilitatea de a citi   SATISFĂCĂTOR
Abilitatea de a scrie    
Abilitatea de a vorbi    

 

 

Aptitudini şi competenţe artistice   Muzică (am urmat şcoala generală de muzică şi arte plastice, secţia pian)

 

Aptitudini şi competenţe sociale   Am lucrat, întotdeauna, în colectiv; munca în echipă a fost, întotdeauna, esenţială, pentru mine; începând din 2001, predau în învăţământul universitar şi postuniveristar, ca profesor asociat

 

Aptitudini şi competenţe organizatorice    am lucrat în funcţii de conducere, începând cu 1997, conducând redacţia Revistei muzeelor (octombrie 1997 – noiembrie 2000), fiind secretar de stat (ianuarie 2005 – august 2006),  secretar general la Ministerul Culturii şi Cultelor (decembrie 2006 – februarie 2009) și Director general al Muzeului Național al Țăranului Român (din mai

 

Aptitudini şi competenţe tehnice

 

  Utilizez diverse programe pentru calculator

 

Alte aptituini şi competenţe   Nu este cazul

 

Permis de conducere   Nu

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

– Am fost vicepreședinte al Adunării Generale a Statelor Părți la Convenția UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (2006 – 2007).

– Am reprezentat România în Comitetul UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (2006 – 2007).

– Am fost Președintele Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (din noiembrie 2010 până în februarie 2014).

– Reprezint Muzeul Național al Țăranului Român în Comitetul Național de Coordonare al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală

– Sunt membru în Consiliul Științific al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel‟.

– Cercetare în teren: arheologică (18 şantiere, în 8 judeţe, în perioada 1980 – 1994), etnologică şi istorică (în 5 judeţe, în perioada 1983-1988).

– Organizare de expoziţii permanente şi temporare, conferinţe, ghidaje şi alte activităţi cu publicul, organizare de simpozioane şi manifestări similare (1984 – 1994; 2010 – 2014).

– Co-organizator al participării României la Expoziţia Universală de la Sevilla (1992).

– Participări la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale în România, Austria, Slovacia, Cehia, Spania, Slovenia, Germania, Elveţia, Australia, Canada, Iugoslavia, Croaţia şi Brazilia.

– Profesor la Şcoala de Vară în domeniul politicilor culturale şi al managementului cultural, organizată la Dresda, Wrocław şi Praga de Reţeaua Europeană a Centrelor pentru Pregătire în Administraţia Culturală (august – septembrie 1996), la cursul Bazele managementului cultural, organizat de Ministerul Culturii (mai – iulie 2000) şi la cursuri organizate de Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii (1996 – 2004).

– Sunt membru al Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM) (din 1994), am fost preşedintele Comitetului Naţional Român ICOM (din 2004 în iulie 2014), vicepreşedintele Comitetului Consultativ al ICOM (din 2004), membru în Comitetul Internaţional pentru Documentare în Muzee (CIDOC), membru în Grupul de lucru pentru statute, reguli interne, statute și guvernanță (din 2014) și am fost membru în Comitetul pentru probleme juridice al ICOM (2006 – 2014), membru (editor) (2001 – 2007) și membru (2011) în Board-ul CIDOC.

– Sunt Președintele Rețelei Naționale a Muzeelor din România

– Sunt expert al Academiei Europene a Muzeelor

– Sunt consilier principal al Fondului pentru Artă și Cultură

– Sunt reprezentantul României în Grupul European pentru Statistici Muzeale (EGMUS) (din 2000).

– Sunt vicepreședinte al Asociației de Studii Etnologice din România (din 2011).

– Sunt directorul executiv al Fundației „Alexandru Tzigara – Samurcaș‟ (din 2012).

– Sunt vicepreşedintele Asociaţiei „Nicolae Bălcescu“ (din 2000) și al Aociației  ֦Friends of Opera“ (din 2010).

– Am fost Corespondentul Naţional pentru România al Forumului Muzeului European (1993 – 2007) şi membru în Comitetul Forumului (2007 – 2010), membru în comitetul permanent pentru România al platformei Politici pentru cultură (2000 – 2009), agentul pentru România al Fundaţiei Observatorul Interarts şi corespondentul pentru România al CULTURELINK, cenzor al Asociaţiei Arheologilor Medievişti, consilier al Asociaţiei Arheologilor Profesionişti şi cenzor al Asociaţiei Revistelor Culturale, membru al Societăţii Internaţionale pentru Cercetarea Sectorului Terţiar şi al Asociaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor, precum şi evaluator pentru programele finanţate de Institutul pentru o Societate Deschisă, din Budapesta.

– Activez în diverse alte fundaţii şi asociaţii culturale.

– Sunt traducător atestat pentru limba engleză.

– Peste 250 de articole şi alte lucrări şi traduceri publicate şi peste 100 de lucrări comunicate.

– Decorat (de Italia) cu Ordinul Steaua Solidarităţii Italiene în grad de Comandor (13 ianuarie 2009).

– Decorat (de Franța) cu Ordinul Artelor și Literelor în grad de Ofițer (4 aprilie 2011).

–  Cetățean de onoare al mun. Caracal și al com. Giurgeni (jud. Ialomița).