Contact

Asociaţia Muzeelor în Aer Liber din România
Afiliată ICOM, ICOMOS, AEOM

Şos. Kiseleff, nr. 28, sector 1, cod 011342, Bucureşti
Tel: 021 317. 91. 03/ int. 143
Fax: 021 317. 90. 68
muzeulsatului_ig@yahoo.com

Preşedinte: conf. univ.dr. Paula Popoiu, Director General
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

Vicepreşedinte: Luminiţa Pally, Director General
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii, Goleşti, Argeş

Vicepreşedinte: dr. Valeriu Olaru, Director General
Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale “ASTRA”

Secretar: Iuliana Grumăzescu, Director Programe Culturale, Marketing
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”