Cum deveniti membru?

Cum devin membru?

Calitatea de membru al Asociaţiei se dobândeşte pe baza liberului consimţământ exprimat în formă scrisă, adresat conducerii acesteia.

Membrii Asociaţiei pot fi muzee în aer liber care devin membri instituţionali cât şi directori ai muzeelor sau alte persoane angajate la muzee – care sunt membrii cu titlu personal.

Prin muzeu în aer liber se înţelege, în general, orice colecţie de gospodării ţărăneşti, construcţii, locuinţe (habitat), alte forme de gospodărire în aer liber. În cazuri speciale pot fi cooptaţi ca membrii persoane profesional calificate care nu sunt directori de muzee în aer liber dar care au preocupări, merite deosebite în domeniu.

Se va plăti o taxă, anuală sub forma unei cotizaţii în contul IBAN, nr. RO66BRDE445SV27626374450 deschis la BRD, Agenţia Europa.
Cotizaţia este de 100 RON/an – membru individual si 500 RON/an pentru Instituţii.

Membrul va primi o legitimaţie de membru, semnată şi ştampilată de conducerea Asociaţiei, după ce se va face dovada plăţii cotizaţiei. Legitimaţia este valabilă 1 an de zile cu posibilitatea de reînnoire a statutului de Membru, la momentul în care se face dovada plăţii cotizaţiei.

Legitimaţia este nominală şi netransmisibilă!

După ce sunt Membru:
– sunt informat periodic despre întâlnirile Asociaţiei prin intermediul unui NewsLetter;
– sunt informat despre evenimentele pe care Muzeele membre le organizează;
– intru în posesia unei Legitimaţii de Membru cu care pot beneficia de reduceri la intrările în muzeele membre;
– Legitimaţia de Membru este nominală şi netransmisibilă!
– Legitimaţia va putea fi ridicată (după ce se va face dovada plăţii cotizaţiei – chitanţă) de la sediul Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Şos. Kiseleff, nr. 28 – 30, sector 1, Bucureşti, de Luni – Vineri – 10.00 – 15.00, Biroul de Relaţii Publice. Persoana responsabilă: Iulia Grumăzescu, Director Programe Culturale, Marketing – 021 317 91 03 / int. 143