A plecat dintre noi Corneliu Bucur

25 aprilie 1942  – 3 martie 2022

Dr. Corneliu Bucur a plecat dintre noi pe neașteptate, la doar 79 de ani, alăturându-se celor care alcătuiesc panteonul culturii românești. A plecat să se odihnească puțin, după o activitate prodigioasă în domeniul culturii și științei românești.

Alături de Cornel Irimie este fondator al Muzeului Civilizației și Tehnicii Populare –ASTRA din Sibiu contribuind prin activitatea sa la extinderea și îmbogățirea cu monumente și obiecte  unicat, a colecțiilor Muzeului și expoziției în aer liber.

A fost și va rămâne unul din corifeii științelor etnologice, cel care aproape două decenii a condus  destinele unui muzeu de referință – Complexul Național Muzeal ”Astra”.

A fost acerbul susținător al păstrării, îmbogățirii și promovării patrimoniului etnologic, în sens mai larg, al promovării culturii și științei românești în lume. Spirit novator, a dat vitalitate activității muzeale, a condus numeroase publicații de specialitate, a creat o operă bogată și netrecătoare reprezentând cu înalt profesionalism știința și cultura românească la congrese și întâlniri internaționale.

Corneliu Bucur a fost un veritabil magistru care în calitate și de profesor universitar a îndrumat pașii multor generații de tineri care s-au aplecat spre studiul culturii și civilizației rurale.

Dupa 1990 a fost primul președinte al Asociației Muzeelor în Aer Liber din România (AMALR) și membru activ și dinamic în board-ul Asociației Muzeelor în Aer Liber din Europa (AEOM) aflându-se printre organizatorii primei conferințe AEOM găzduită de România în anul 1993. Postumitatea lui Corneliu Bucur, fixată prin numeroase lucrări de mare ținută academică se adaugă bogatei sale moșteniri.

Sincere condoleanțe familiei !

Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace!

Colegii și Conducerea 

Muzeului Național al Satului ”Dimitrie Gusti”

Membrii Asociației Muzeelor în Aer Liber din România

Paula POPOIU, manager, președinte AMALR

*Sursa imaginii – Arhiva MNS ”D G” – 2016, Aniversarea celor 80 de ani de la înființarea Muzeului Național al Satului ”Dimitrie Gusti”

INFO RETEAUA MUZEELOR!!! PROIECT DE SONDARE A PERFORMANTEI INTR-UN MUZEU. INITIATIVA A MUZEULUI ASTRA SIBIU

Dragi membri,

Va rugam sa sustineti demersul colegilor nostri de la Muzeul ASTRA din Sibiu prin completarea si popularizarea acestui sondaj foarte interesant si util. Sondajul este realizat în cadrul unui studiu ce îşi propune să analizeze performanţa în muzeu. Răspunsurile dumneavoastră ne sunt utile in demersul nostru ştiinţific. Vă mulţumesc şi vă rog să ne oferiţi câteva minute până luni, 23 martie 2015.

 

Multumim

 

http://www.isondaje.ro/sondaj/360362031/done/

 

A plecat dintre noi Ioan Godea

ioan godea

S-a stins fulgerător din viaţă, la doar 71 de ani Ioan Godea, nume de referinţă pentru cultura românească şi nu numai. A trăit această clipă de eternitate trudind şi slujind pe altarul culturii române şi universale, dăruindu-se total domeniului care i-a marcat viaţa – etnologia. Absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filosofie din Cluj, doctor al Institutului de Istorie a Artei din Bucureşti, dascăl universitar pentru multe generaţii de studenţi la Bucureşti şi Oradea, cercetător de înaltă ţinută academică, Ioan Godea a fost un devotat apărător şi diriguitor pentru o vreme al destinelor culturii şi civilizaţiei populare în calitate de director de muzee şi director în Ministerul Culturii. A fost, aşa cum îi plăcea lui Ioan Godea să spună despre oamenii de ştiinţă, un preot care a botezat lucruri şi fapte cu atributul nemuririi. Stabilit pentru o vreme în Canada, a contribuit şi aici la promovarea artei româneşti, organizând şi conducând Muzeul de Artă Populară din Montreal (1986 – 1989). După 1990, a revenit în ţară şi, la invitaţia Ministerului Culturii, a preluat funcţia de director al Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” (1990-1997). În această calitate, a contribuit la păstrarea, protejarea şi dezvoltarea acestei instituţii de prestigiu prin extinderea sa, prin îmbogăţirea tezaurului de artă populară în urma unor campanii de cercetare şi transfer de monumente, prin îmbogăţirea colecţiilor, prin promovarea acestei instituţii în plan naţional şi internaţional (Asociaţia Europeană a Muzeelor în Aer Liber din Europa – AEOM, ICOM, IOV). A iniţiat şi organizat numeroase activităţi ştiinţifice şi de promovare a patrimoniului (Simpozionul Internaţional „Satul European”, Festivalul Internaţional pentru Copii „Hora”, a 13-a reuniune a AEOM în România, a 2-a reuniune Internaţională a Muzeelor de Etnologie).

A iniţiat şi a condus numeroase publicaţii de specialitate şi a participat cu studii la numeroase congrese şi reuniuni internaţionale.

A fost un vaşnic susţinător al promovării culturii româneşti şi universale. Rămân mărturie pentru literatura de specialitate zeci de studii în ţară şi peste hotare şi aproximativ 30 de volume de referinţă. Amintim: Culele la români – tezaur de arhitectură europeană, Dicţionar etnologic român, Etnologia română contemporană. Lexicon bibliografic ilustrat, Biserici de lemn din Europa, La Céramique, Muzeul Satului 1936-2003 etc. În calitate de coordonator de doctorat, Ioan Godea rămâne în amintirea celor pentru care opera sa intră în bibliografia obligatorie. În semn de recunoştinţă pentru muca sa, Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, a editat volumul Istorie, etnologie. Studii în onoarea lui Ioan Godea.   Acum, la ceas de trecere în lumea veşniciei, ne despărţim doar fizic de Ioan Godea şi îl asigurăm, parafrazând poetul, că vom păstra vie amintirea sa:

Într-o viaţă de-o durată         

Ai murit de multe ori         

De aceea n-o să mori         

Încă o dată, niciodată.

(Inscripţie pe uşa poetului de Tudor Arghezi)

 

Respect şi reverenţă pentru cel care a fost înainte de toate Omul Ioan Godea.

Cu înstristare şi pioşenie, adresăm sincere condoleanţe îndureratei familii.

 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 

Conducerea şi colectivul Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

Conducerea şi membrii Asociaţiei Muzeelor în Aer Liber din România

Membru individual – NIŢULESCU VIRGIL ŞTEFAN

Informaţii personale

foto VN

 

Nume   NIŢULESCU, Virgil Ştefan
Adresă   Spl. Independenței  nr. 202 H, bl. 2, sc. A, et. 2, ap. 14, sect. 6, 060023 Bucureşti, ROMÂNIA
Telefon   074.4301592
Fax   021.3129875
E-mail   vsnitulescu@yahoo.co.uk sau vsnitulescu@gmail.com

 

Cetăţenie   Română

 

Data naşterii   4 noiembrie 1959

 

 

Experienţă proefesională

               

Perioada (de la – până la)   1 septembrie 1984 – 30 septembrie 1984
Numele şi adresa angajatorului   Şcoala generală nr. 7, Bd. Matei Basarab nr. 3, Slobozia, jud. Ialomiţa
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Învăţământ
Funcţia sau postul ocupat   Profesor
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Educaţie ştiinţe sociale

 

Perioada (de la – până la)   1 octombrie 1984 – 30 septembrie 1988
Numele şi adresa angajatorului   Muzeul Judeţean Ialomiţa, Bd. Matei Basarab nr. 30, Slobozia, jud. Ialomiţa
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Cultură
Funcţia sau postul ocupat   Muzeograf
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Organizare expoziţii, cercetare

 

Perioada (de la – până la)   1 octombrie 1988 – 31 decembrie 1991 (de la 1 aprilie 1990, detaşat la Ministerul Culturii)
Numele şi adresa angajatorului   Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România; din 1 ianuarie 1990, Muzeul Naţional de Istorie al României, Cal. Victoriei nr. 12, sect. 3, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Cultură
Funcţia sau postul ocupat   Muzeograf
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Organizare expoziţii, cercetare

 

Perioada (de la – până la)   1 ianuarie 1992 – 31 ianuarie 1995
Numele şi adresa angajatorului   Ministerul Culturii, P-ţa Presei Libere nr. 1, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Administraţie publică
Funcţia sau postul ocupat   Referent de specialitate III; din 1 iulie 1993, consilier II
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Consilierat în domeniul patrimoniului cultural naţional

 

Perioada (de la – până la)   1 februarie 1995 – 20 decembrie 2006 (din 21 ianuarie 2005, suspendat din funcţie)
Numele şi adresa angajatorului   Camera Deputaţilor, Str. Izvor nr. 2 – 4, sect. 5, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Legislativ
Funcţia sau postul ocupat   Expert; din 1 octombrie 2001, consilier
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Consilierat în domeniul legislaţiei culturale

 

Perioada (de la – până la)   1 octombrie 1997 – 28 noiembrie 2000
Numele şi adresa angajatorului   Revista muzeelor, Cal. Victoriei nr. 120, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Editorial
Funcţia sau postul ocupat   Redactor şef
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Conducerea activităţii de editare a publicaţiei Revista muzeelor

 

Perioada (de la – până la)   29 noiembrie 2000 – 30 august 2001
Numele şi adresa angajatorului   Revista muzeelor, Cal. Victoriei nr. 120, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Editorial
Funcţia sau postul ocupat   Director
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Conducerea activităţii de editare a publicaţiei Revista muzeelor

 

Perioada (de la – până la)   31 august 2001 – 20 decembrie 2006
Numele şi adresa angajatorului   Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii; din mai 2005, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Cal. Dorobanţilor nr. 99A
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Cultură
Funcţia sau postul ocupat   Expert – consultant
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Alcătuire programe de specializare

 

Perioada (de la – până la)   21 ianuarie 2005 – 21 august 2006 (pe perioada suspendării din funcţie, la Camera Deputaţilor)
Numele şi adresa angajatorului   Ministerul Culturii şi Cultelor, Şos. Kiseleff nr. 30, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Administraţie publică
Funcţia sau postul ocupat   Secretar de stat pentru patrimoniul cultural naţional
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Coordonarea activităţilor Ministerului în domeniul patrimoniului cultural naţional

 

Perioada (de la – până la)   22 august 2006 – 20 decembrie 2006 (pe perioada suspendării din funcţie, la Camera Deputaţilor)
Numele şi adresa angajatorului   Ministerul Culturii şi Cultelor, Şos. Kiseleff nr. 30, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Administraţie publică
Funcţia sau postul ocupat   Consilier al ministrului
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Consilierat în domeniul patrimoniului cultural naţional

 

Perioada (de la – până la)   21 decembrie 2006 – 27 februarie 2009
Numele şi adresa angajatorului   Ministerul Culturii şi Cultelor (ulterior, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional), Şos. Kiseleff nr. 30, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Administraţie publică
Funcţia sau postul ocupat   Secretar general
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Conducerea activităţilor Ministerului

 

Perioada (de la – până la)   28 februarie 2009 – 17 mai 2011
Numele şi adresa angajatorului   Secretariatul General al Guvernului, P-ţa Victoriei nr. 1, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Administraţie publică
Funcţia sau postul ocupat   Inspector guvernamental
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Monitorizarea modului de îndeplinire a Programului de Guvernare în domeniul culturii şi cultelor

 

Perioada (de la – până la)   17 mai 2010 – prezent
Numele şi adresa angajatorului   Muzeul Național al Țăranului Român, Șos. Kiseleff nr. 3, sect. 1, mun. Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Cultură
Funcţia sau postul ocupat   Director general
Principalele activităţi şi responsabilităţi   Conducerea instituției

 

 

Activitate didactică (profesor asociat):

–          Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“ (1 noiembrie 2001 – 31 decembrie 2003);

–          Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere (18 februarie 2002 – iulie 2009; septembrie 2012 – iulie 2013)

–          Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Arte (1 octombrie 2008 – iulie 2011)

 

 

Educaţie şi formare

 

Perioada (de la – până la)   Septembrie 1980 – iunie 1984
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională   Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie şi Filozofie
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale   Secţia Istorie – Filozofie
Tipul calificării/diplomă obţinută   Diplomă de merit
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ   Universitar

 

Perioada (de la – până la)   Septembrie 1988 – septembrie 1989
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională   Centrul Special de Perfecţionare a Cadrelor
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale   Muzeologie
Tipul calificării/diplomă obţinută   Diplomă
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ   Specializare postuniversitară

 

Perioada (de la – până la)   Septembrie 1996 – ianuarie 2003
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională   Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu“
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale   Doctorat în istorie
Tipul calificării/diplomă obţinută   Doctor în ştiinţe
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ   Postuniveristar

 

Perioada (de la – până la)   Iunie 2004
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională   Institutul Naţional de Administraţie
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale   Managementul schimbării şi integrarea europeană
Tipul calificării/diplomă obţinută   Diplomă
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ   Specializare

 

Perioada (de la – până la)   2007 – 2008
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională   Institutul Naţional de Administraţie
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale   Curs pentru înalţii funcţionari publici
Tipul calificării/diplomă obţinută   Diplomă
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ   Specializare

 

Aptitudini şi competenţe profesionale

dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt recunoscute, neapărat, printr-un certificat sau o diplomă.

 

Limba maternă   Română

 

Limbi străine cunoscute

 

    Engleză
Abilitatea de a citi   excelent
Abilitatea de a scrie   excelent
Abilitatea de a vorbi   excelent

 

    Franceză
Abilitatea de a citi   excelent
Abilitatea de a scrie   satisafăcător
Abilitatea de a vorbi   foarte bine

 

    Italiană
Abilitatea de a citi   excelent
Abilitatea de a scrie    
Abilitatea de a vorbi   satisfăcător

 

    Spaniolă
Abilitatea de a citi   bine
Abilitatea de a scrie    
Abilitatea de a vorbi    

 

    POrtugheză
Abilitatea de a citi   SATISFĂCĂTOR
Abilitatea de a scrie    
Abilitatea de a vorbi    

 

 

Aptitudini şi competenţe artistice   Muzică (am urmat şcoala generală de muzică şi arte plastice, secţia pian)

 

Aptitudini şi competenţe sociale   Am lucrat, întotdeauna, în colectiv; munca în echipă a fost, întotdeauna, esenţială, pentru mine; începând din 2001, predau în învăţământul universitar şi postuniveristar, ca profesor asociat

 

Aptitudini şi competenţe organizatorice    am lucrat în funcţii de conducere, începând cu 1997, conducând redacţia Revistei muzeelor (octombrie 1997 – noiembrie 2000), fiind secretar de stat (ianuarie 2005 – august 2006),  secretar general la Ministerul Culturii şi Cultelor (decembrie 2006 – februarie 2009) și Director general al Muzeului Național al Țăranului Român (din mai

 

Aptitudini şi competenţe tehnice

 

  Utilizez diverse programe pentru calculator

 

Alte aptituini şi competenţe   Nu este cazul

 

Permis de conducere   Nu

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

– Am fost vicepreședinte al Adunării Generale a Statelor Părți la Convenția UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (2006 – 2007).

– Am reprezentat România în Comitetul UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (2006 – 2007).

– Am fost Președintele Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (din noiembrie 2010 până în februarie 2014).

– Reprezint Muzeul Național al Țăranului Român în Comitetul Național de Coordonare al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală

– Sunt membru în Consiliul Științific al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel‟.

– Cercetare în teren: arheologică (18 şantiere, în 8 judeţe, în perioada 1980 – 1994), etnologică şi istorică (în 5 judeţe, în perioada 1983-1988).

– Organizare de expoziţii permanente şi temporare, conferinţe, ghidaje şi alte activităţi cu publicul, organizare de simpozioane şi manifestări similare (1984 – 1994; 2010 – 2014).

– Co-organizator al participării României la Expoziţia Universală de la Sevilla (1992).

– Participări la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale în România, Austria, Slovacia, Cehia, Spania, Slovenia, Germania, Elveţia, Australia, Canada, Iugoslavia, Croaţia şi Brazilia.

– Profesor la Şcoala de Vară în domeniul politicilor culturale şi al managementului cultural, organizată la Dresda, Wrocław şi Praga de Reţeaua Europeană a Centrelor pentru Pregătire în Administraţia Culturală (august – septembrie 1996), la cursul Bazele managementului cultural, organizat de Ministerul Culturii (mai – iulie 2000) şi la cursuri organizate de Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii (1996 – 2004).

– Sunt membru al Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM) (din 1994), am fost preşedintele Comitetului Naţional Român ICOM (din 2004 în iulie 2014), vicepreşedintele Comitetului Consultativ al ICOM (din 2004), membru în Comitetul Internaţional pentru Documentare în Muzee (CIDOC), membru în Grupul de lucru pentru statute, reguli interne, statute și guvernanță (din 2014) și am fost membru în Comitetul pentru probleme juridice al ICOM (2006 – 2014), membru (editor) (2001 – 2007) și membru (2011) în Board-ul CIDOC.

– Sunt Președintele Rețelei Naționale a Muzeelor din România

– Sunt expert al Academiei Europene a Muzeelor

– Sunt consilier principal al Fondului pentru Artă și Cultură

– Sunt reprezentantul României în Grupul European pentru Statistici Muzeale (EGMUS) (din 2000).

– Sunt vicepreședinte al Asociației de Studii Etnologice din România (din 2011).

– Sunt directorul executiv al Fundației „Alexandru Tzigara – Samurcaș‟ (din 2012).

– Sunt vicepreşedintele Asociaţiei „Nicolae Bălcescu“ (din 2000) și al Aociației  ֦Friends of Opera“ (din 2010).

– Am fost Corespondentul Naţional pentru România al Forumului Muzeului European (1993 – 2007) şi membru în Comitetul Forumului (2007 – 2010), membru în comitetul permanent pentru România al platformei Politici pentru cultură (2000 – 2009), agentul pentru România al Fundaţiei Observatorul Interarts şi corespondentul pentru România al CULTURELINK, cenzor al Asociaţiei Arheologilor Medievişti, consilier al Asociaţiei Arheologilor Profesionişti şi cenzor al Asociaţiei Revistelor Culturale, membru al Societăţii Internaţionale pentru Cercetarea Sectorului Terţiar şi al Asociaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor, precum şi evaluator pentru programele finanţate de Institutul pentru o Societate Deschisă, din Budapesta.

– Activez în diverse alte fundaţii şi asociaţii culturale.

– Sunt traducător atestat pentru limba engleză.

– Peste 250 de articole şi alte lucrări şi traduceri publicate şi peste 100 de lucrări comunicate.

– Decorat (de Italia) cu Ordinul Steaua Solidarităţii Italiene în grad de Comandor (13 ianuarie 2009).

– Decorat (de Franța) cu Ordinul Artelor și Literelor în grad de Ofițer (4 aprilie 2011).

–  Cetățean de onoare al mun. Caracal și al com. Giurgeni (jud. Ialomița).

 

A plecat dintre noi Romulus Antonescu

11A plecat dintre noi Romulus Antonescu,
un cunoscut cercetător în domeniul etnologiei.

Filolog, absolvent al Universităţii Bucureşti şi doctor al acleleiaşi Universităţi, Romulus Antonescu a desfăşurat de-a lungul vieţii o activitate intensă de cercetare pentru păstrarea şi promovarea patrimoniului cultural românesc.

În calitate de muzeograf a participat la numeroase campanii de cercetare finalizate prin numeroase studii şi cercetări, publicate în reviste de specialitate iar încununarea activităţii de cercetare este teza de doctorat
Elemente de static şi dinamic în poezia orală românească.

A lucrat o lungă perioadă în Ministerul Culturii în funcţia de Consilier (1992 – 1994) iar în perioada 1997 – 2001 ca Director General al Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”.

Regretăm profund dispariţia sa, transmitem condoleanţe familiei şi îi vom păstra vie amintirea sa.

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

A plecat dintre noi Tiberiu Graur

22A plecat dintre noi Tiberiu Graur, cel care a fost, este şi va rămâne o personalitate marcantă pentru viaţa ştiinţifică şi culturală a României şi nu numai.

Filolog, documentarist, cercetător etnolog, profesor universitar şi nu în ultimul rând Director General al Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, timp de peste două decenii, Tiberiu Graur este autorul a numeroase studii şi lucrări de analiză şi sinteză privind cercetarea etnologică, teoria sistemelor antropologice şi teoria comunicaţiei – semiotica.

În calitate de cercetător etnolog a participat în campanii în peste 800 de localităţi din ţară finalizate prin studii de excepţie. În calitate de comisar a organizat expoziţii de anvergură în SUA, Franţa, Italia, Ungaria.

Expert în Consiliul Europei, membru în Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, membru al Asociaţiei Muzeelor în Aer Liber din România şi al Asociaţiei Europene a Muzeelor în Aer Liber, Tiberiu Graur a militat neîncetat pentru păstrarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional.

A fost colaborator al publicaţiilor de specialitate şi al presei scrise contribuind prin lucrările sale la descoperirea şi valorificarea tezaurului de cultură şi civilizaţie rurală românească.

Colectivul Muzeului Satului din Bucureşti este alături de colegii Muzeului Etnografic al Transilvaniei şi de familia îndurerată regretând dispariţia prematură a bunului coleg şi prieten, a omului de cultură care a fost Tiberiu Graur.

Dumnezeu să-l odihneasca în pace!

Conf. univ. dr. Paula Popoiu
Manager
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
Preşedinte al Asociaţiei Muzeelor în Aer Liber din România

Muzeul Vrancei

muzeul-vrancei logoComplexul Muzeal Vrancea cuprinde secţii de istorie şi arheologie, etnografie, ştiinţele naturii; mausoleele din Mărăşeşti, Mărăşti, Soveja, precum şi casele memoriale ale unor personalităţi precum: Ion Roată (comuna Câmpuri) şi Al Vlahuţă” (comuna Dumbrăviţa). Muzeul Vrancei deţine bogate colecţii de bunuri arheologice, etnografice şi de ştiinţele naturale, expuse în expoziţiile de bază sau în cele 72 de obiective ale Secţiei de Etnografie. De asemenea, Muzeul mai deţine obiecte şi documente ce poartă amprenta evenimentelor petrecute în veacul al XIX-lea (1848, Unirea Principatelor, Războiul de Independenţă), dar şi a unor personalităţi ale vieţii sociale, culturale şi politice vrâncene (scriitorul şi diplomatul Duiliu Zamfirescu, juristul Gh. Apostoleanu, arhitectul Ion Mincu, geograful S.Mehedinţi, întemeietorul teatrului focşănean – Maiorul Gh. Pastia, scriitorul Al. Vlahuţă, ţăranul Ion Roată).

 

Program:

L – D – 09.00 – 17.00

www.cjvrancea.ro

Muzeul Judeţean Vâlcean

8Muzeul Satului Vâlcean şi-a conturat profilul său tematic încă din 1974 sub forma unui sat-muzeu, menit să reconstituie pe o suprafaţă de 8 hectare, imaginea funcţională a unei aşezări rurale tradiţionale, cu toate instituţiile sale social-culturale. În prezent muzeul este reprezentativ prin cele patru sectoare ale sale: sectorul gospodărie – locuinţa, ce cuprinde un număr de 42 unităţi şi peste 12.000 piese muzeistice, sectorul social – cultural al monumentelor de utilitate publică ce cuprinde o şcoală primară rurală de la începutul secolului al XX-lea, un han de la sfârşitul secolului al XIX-lea, o biserica din lemn, construită la 1785; un scrânciob, sectorul meşteşuguri – tehnici populare, ce prezintă procedeele şi tehnicile de prelucrare a unor materii prime necesare pentru făurirea unor unelte, vase şi diferite obiecte de uz casnic si altele, sectorul construcţiilor specializate – reprezentat prin câteva unităţi, ilustrând pe cele din hotarul satului sau din zona montană: troiţe de drum, fântâni de hotar, stupine de albine, o stâna, foişoare de pază etc.

 

Program:

Vara: L – inchis; Ma – D – 10.00 – 18.00

Iarna: L – inchis; Ma – D – 10.00 – 17.00  

http://www.muzee-valcea.ro/

Muzeul Satului Bucovinean

logo copyOrganizat în apropierea Cetăţii de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean pune în valoare patrimoniul arhitectonic de factură populară dinŢara de Sus. Cel mai tânăr dintre muzeele în aer liber ale României s-a înfiripat în deceniul al VIII-lea al secolului trecut, când satul bucovinean dispunea de nenumărate monumente de arhitectură populară, şi a prins contur după 1990, când noi gospodării şi instalaţii tehnice populare au fost transferate, reconstruite şi deschise publicului vizitator.

Dincolo de funcţia esenţială de conservare, restaurare şi valorificare a patrimoniului cultural etnografic, Muzeul Satului Bucovinean s-a impus în peisajul cultural naţional prin organizarea de evenimente culturale de nvergură naţională şi locală – prezentarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice zonei, organizarea de târguri ale meşterilor populari pentru promovarea creaţiilor autentice, tabere de creaţie pentru elevi – muzeul devenind astfel un centru polarizator pentru viaţa culturală a Sucevei.

Program:

Vară (15 Aprilie – 15 Octombrie) – L – D –  10.00 – 18.00

Iarnă (15 Octombrie – 15 Aprilie) – L – Vi – 08.30 – 15.30

www.muzeulbucovinei.ro/muzeu/expozitii-permanente/muzeul-satului

Muzeul Satului Brănean

f9275e74e06be53b142899d48f1b474eMuzeul Satului din Bran este amenajat chiar în curtea Castelului Bran (cel mai vizitat obiectiv turistic din România după statisticile oficiale – datorită legendelor ce îl au ca personaj principal pe „Dracula”) şi reprezinta un important vestigiu cultural al zonei Bran. Realizat in urma cu peste 40 de ani, muzeul satului evidenţiază arhitectura tradiţională din satele din Ţara Bârsei.

Principalele tipuri de gospodarii şi locuinţe amenajate în interiorul muzeului, alături de o serie de anexe gospodareşti sunt raportate la ocupaţiile de bază ale vremurilor respective, cum ar fi: agricultura, creşterea animalelor, prelucrarea lânii şi a lemnului, etc. Muzeul satului braneăn evidenţiază evoluţia tipologică arhitecturală de la case cu o singură încapere la case cu două şi trei încaperi, cu tindă şi diverse anexe.

Muzeul Satului din Bran este o marturie vie a acestei zone etnografice, bogată în cultură şi tradiţii şi totodată, reprezentand un punct de atracţie pentru numeroşii turişti care tranzitează Branul sau petrec sejurul la pensiunile de aici.

Program:

Vara: L –  12.00 – 18.00; Ma – D –  9.00 – 18.00

Iarnă: Ma – D – 9.00 – 16.00  

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=1702