Membru Individual – Aurelia Cosma

INFORMAŢII PERSONALE
Nume Aurelia T. COSMA

Naţionalitatea Română
Data Naşterii 22 – 11 – 1950
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 2005 – în prezent
Corespondent naţional al Asociaţiei Europene a Muzeelor în Aer Liber

2005 – 2007
Secretar al Asociaţiei Naţionale a Muzeelor în Aer Liber
(pregătirea programului Asociaţiei, completarea bazei de date a Muzeelor în Aer liber din România)

2005 – în prezent
membru cu drepturi depline în Asociaţia Europeană a
Muzeelor în Aer Liber

2004
Membru fondator al Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România

2002 – 2003 Director programe – imagine, Educaţie
permanentă la Muzeul Satului (Ordinul MCC)
coordonarea activităţii secţiilor: Programe – imagine,
Educaţie permanentă: definirea activităţii, conform
planului; definirea sarcinilor pentru fiecare persoană şi
ierarhizarea priorităţilor; elaborarea planului anual al
programelor culturale, educative şi de imagine; organizarea
programelor culturale, educative si de promovare a
activităţilor muzeale; analize de public; stabilirea de
parteneriate cu institutii culturale, de educatie, cu mass
media, cu institutii si societati de promovare şi sponsoring;
colaborator şi organizator al unor evenimente ştiinţifice şi
culturale naţionale şi internaţionale:
elaborarea rapoartelor sintetice privind activitatile culturale,
educative
2003 – în prezent
Director Programe Culturale, Marketing (Ordinul MCC)
coordonarea activităţii secţiilor: Programe culturale,
Marketing, Biroul Galerie Artă populară, librărie:
definirea activităţii, conform
planului; definirea sarcinilor pentru fiecare persoană şi
ierarhizarea priorităţilor; elaborarea planului anual al
programelor culturale, educative şi de marketing; organizarea
programelor culturale, educative, de marketing, de
promovare a activităţilor muzeale; analize de public; de
marketing privind oferta cultural-educativă; stabilirea de
parteneriate cu institutii culturale, de educatie, cu mass
media, cu institutii si societati de promovare şi sponsoring;
elaborarea rapoartelor sintetice privind activitatile culturale,
educative şi de marketing

2002
Consilier gradul profesional I – Ministerul Culturii şi Cultelor
(Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale) – colaborare
colaborare cu instituţii partenere în organizarea
evenimentelor culturale – Direcţii judeţene pentru cultură,
Autorităţi locale din ţară, Centre naţionale ale creaţiei
populare, Inspectorate judeţene pentru educaţie;
colaborare şi organizare a unor programe naţionale şi
europene

2001
Director General interimar – Muzeul Satului (Ordinul MCC)

1998 – 1999
Redactor – Revista Muzeelor – colaborare

1997
Redactor colaborator Radio România
(activităţi de promovare radiofonică a programelor culturale
organizate de Muzeul Satului; interviuri cu personalităţi din
domeniul etnologiei; prezentarea unor creatori populari)

1994
Referent de specialitate – Ministerul Culturii şi Cultelor,
(Direcţia Muzee şi Colecţii) – colaborare
(colaborare cu instituţii muzeale din Bucureşti şi din ţară în
vederea organizării unor programe cultural şi de educaţie
muzeală; contacte cu instituţii culturale şi de educaţie pentru
organizarea unor evenimente culturale)

1991 – 1999
Şef secţie Relaţii cu publicul – Muzeul Satului, Bucureşti
promovarea activităţilor ştiinţifice, de restaurare-conservare şi
de valorificare a creaţiei populare; elaborarea unor materiale de
promovare (ghid, pliante, afişe, postere); completarea
permanentă a bazei de date privind partenerii şi colaboratorii
mueului; parteneriate cu mass-media; elaborarea şi
coordonarea Curierului Muzeului Satului;

1978 – 1990
Muzeograf, Secţia Creaţie populară contemporană, Valorificarea creaţiei populare, Muzeul Satului, Bucureşti
– participarea în cadrul unor echipe sau individual la cercetări de
teren în diferite zone ale ţării având ca obiectiv cultura şi
civilizaţia tradiţională şi contemporană;
– colaborare cu Ministerul Culturii din România şi Franţa, cu
Institutul de proiectare Prahova, Institutul de proiectare Timiş,
Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, ICED pe diverse teme:
cercetarea arhitecturii rurale tradiţionale şi contemporane
(chestionare, fişe de sat, hărţi); elaborarea criteriilor de
formare etnografică (mediul geografic); cercetări pentru Atlasul
etnografic al României (aşezare, meşteşuguri); meşteşuguri
artistice (cercetări în teren pentru depistarea de meşteri
populari), mutaţii petrecute în cultura populară tradiţională
(elaborare fişe de meşter, colecţie de creaţie contemporană,
colaborare la alcătuirea repertoriului cretorilor populari
contemporani)
– din 1991 participare la programe de cercetare şi ateliere în
colaborare cu diferiţi parteneri din spaţiul european pe diferite
teme: Etnologie urbană (colaborare cu Misiunea patrimoniului
etnologic din Franţa); Centre de ceramică din România
(colaborare cu Muzeul de Arte şi Tradiţii din Paris); Noi şi ei.
Identitate şi relaţii interetnice (Ministerul Culturii din
Ungaria); Drumul lemnului (program al Consiliului Europei)
– organizare de expoziţii la sediu şi în străinătate (Grecia, Turcia,
Italia, Iordania, Norvegia, Portugalia)
– activităţi de educaţie muzeală;
– cercetările au fost valorificate prin studii, articole, lucrări şi
comunicări ştiinţifice

ACTIVITATE DIDACTICĂ

2002 – 2004
Lector – Academia de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu,
Bucureşti (Gestiunea patrimoniului – master)
1999 – Lector – Universitatea Excelsior, Bucureşti
(Etnologie, muzeologie)
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 2009 – Curs formator – în cadrul proiectului româno-olandez MATRA – Management muzeal şi educaţie muzeală – program organizat de RNMR – Cluj Napoca

2007 – Curs formator – Belgia (Bokrijk) – program european de educaţie permanentă – Long Life Learning (1 săptămână)

2005 – Curs formator – Suedia (Ostersund) program european de educaţie permanentă – Long Life Learning – Muzeul Jamtli (1 săptămână)
2005 – Certificat de participare –Do Museums Still Matter? Ambasada SUA la Bucureşti -( 3 zile )
2004 – Adeverinţă de participare la cursul Managementul Proiectelor Culturale – Ministerul Culturii şi Cultelor, Centrul pentru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul culturii

2004 – Curs formator – Bucureşti – Program european de educaţie permanentă – Long Life Learning – MCC

2004 – Certificat de absolvire – Managementul instituţiei muzeale – Ambasada SUA la Bucureşti

2003 – Certificat – Cipru (Aya Napa) –program european de educaţie permanentă –Management in adult education (4 zile)

2003 – Expert – bunuri cu semnificaţie etnografică (Ministerul Culturii şi Cultelor, Comisia Naţională a Muzeelor)

2003 – în prezent – Membru în Consiliul Ştiinţific al Centrului de Studii de Arhitectură Vernaculară “Dealu Frumos” de pe lângă Universitatea de Arhitectură Ion Mincu – Bucureşti

2002 – Curs formator – Austria (Strobl) -program european de educaţie Grundtvig 3 – Adult Craft Education (1 săptămână)

2001 – Cercetător ştiinţific principal gr. I (Ordinul MCC)

2001 – Spania (Barcelona ) – Conferinţa Generală ICOM
Managing change: museums facing economic and social challenges ( 1 săptămână)

1999 – Doctor în istorie – Specializarea Antropologie culturală şi istorică Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie

1997 – Curs formator – Germania (Nürenberg) – Program de Pedagogie muzeală (Centrul de Pedagogie de la Germanisches National Museum- 11 zile) în cadrul Colocviului Internaţional Coeziune Socială şi Patrimoniu Cultural

1997 – colocviu de informare – Italia (Trento) – Muzeologie, Artele şi tradiţiile populare din România comparativ cu cele din Italia (Universitatea de studii din Trento – 11 zile)

1995 – 1997 Coordonator programe de formare a formatorilor – programe de pedagogie muzeală; Centrul de pregătire profesională din MCC

1995 – Atestat – Franţa (Sabres) – cercetare şi relaţii publice în Ecomuzeul Landelor Gasconiei (stagiu de documentare şi schimb de experienţă oferit de Ministerul Culturii şi Francofoniei – 3 luni)

1994 – stagiu de informare şi documentare în politicile de marketing – Franţa (Lyon) –Economia şi dezvoltarea proiectelor patrimoniale, Marketing muzeal (program oferit de Ministerul Culturii şi Francofoniei – 4 zile)

1994 – Stagiu de formare – Franţa (Cuzals) – Etnomuzeologie, ecomuzee, Arhive non- orale ale etnologiei (Ministerul Culturii şi Francofoniei– 12zile)

1992 – Bursă de specializare – Franţa (Paris) – Relaţii cu publicul în muzee – (Ministerul Culturii şi Francofoniei – Centrul Internaţional pentru Studenţi şi Stagiari– 3 luni)

1992 – Adeverinţă – Programul Iniţiere în utilizarea calculatoarelor personale – Ministerul Culturii, Centrul de Perfecţionare a personalului din cultură şi artă, de pregătire postliceală şi postuniversitară

1991 – Stagiu de documentare – Franţa (Lille) – Patrimoniu industrial ( Ministerul Culturii şi Francofoniei– 10 zile)

1983 – Certificat de absolvire – program de perfecţionare – muzeografie CCES, Centrul Special de Perfecţionare a Cadrel

1979 – Certificat de traducător – limba franceză, CCES, Centrul special de perfectionare a cadrelor, nr. 6248 –
4 martie 1980

1974 – Licenţiat în geografie – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; Facultatea de Biologie-Geografie

1969 – Diplomă de bacalaureat – Liceul Al. I. Cuza – Focşani
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
Limba maternă româna
Limbi străine cunoscute Franceză Engleză
Citit: Bine Satisfăcător
Scris Bine Satisfăcător
Vorbit Bine Satisfăcător

Aptitudini şi competenţe sociale disponibilitatea comunicării în orice mediu social şi cultural; capacitatate de analiză şi sinteză a informaţiilor şi datelor de teren sau documentar; spirit întreprinzător şi de echipă; mobilitate, flexibilitate calităţi manageriale şi de marketing;
Aptitudini şi competenţe organizatorice – coordonator şi organizator proiecte şi programe culturale,
educative, ştiinţifice naţionale şi internaţionale
– coordonator al Direcţiei Programe Culturale, Marketing,
– secretar al board-ului Simpozionului internaţional “Satul
european” (Bucureşti – 1990, 1992, 1994)
– organizator în board-ul Simpozionul româno-maghiar “Noi şi Ei”
parteneriat Muzeul “Tării Crişurilor”, Oradea (1995);
– organizator în board-ul celei de-a 16-a Conferinţe europene a
Asociaţiei Muzeelor în Aer liber (Bucureşti – 1993)
– membru în board-ul Primei întâlniri europene a Muzeelor de
Etnografie (Paris, 1993 – responsabil pentru Europa de Est) –
Muzeul de Arte şi Tradiţii, Paris
– organizator în board-ul celei de a II-a Reuniuni europene a
Muzeelor de Etnografie (Bucureşti, 1996);
– secretar în board-ul Festivalului internaţional de folclor “HORA”
(Bucureşti – Muzeul Satului – 1991,1993, 1995)
– initiator şi coordonator program de educaţie Tabăra de creaţie
“Vara pe uliţă” (din 1993 până în prezent – anual)
program premiat de MCC şi UNESCO
– organizator în board-ul Colocviului Internaţional
“Sibiu – confluenţe europene” – colaborare MCC, UNESCO,
Consiliul Europei (Sibiu, 1997)
– organizator în board-ul Programului Consililui Europei – Europa
un patrimoniu comun (Bucureşti, 1998)
– organizator în board-ul Programului Naţional al Ministerului
Culturii Eminescu 2000
– organizator în Programul european de educaţie a tinerilor
Ecoles et musées vers l´Europe (Bucureşti, Ploieşti, 2003)
– organizator expoziţii în ţară şi străinătate – 1983 – în prezent

Aptitudini şi competenţe tehnice programele Microsoft Word
Permis de conducere categoria B
Alte aptitudini şi competenţe Scris, pictură, activitate redacţională radio, consultant ştiinţific în realizarea unor programe documentare şi flme TV, prezentator programe

PREMII – Premiul MCC „Tancred Bănăţeanu” pentru proiectul cultural
„Curtea comedianţilor” atelier de artă medievală în Muzeul
Satului, în colaborare cu Dr. Paula Popoiu – 2008
– Ordinul „Meritul Cultural” în grad de cavaler – Preşedintele
României – 2004
– CETĂŢEAN DE ONOARE al comunei Pădureni, jud. Vaslui
pentru contribuţia adusă la dezvoltarea culturală şi economică a
comunei – 2003

LISTA DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE
Revitalizarea unor centre de ceramică Tansa şi Mijlocenii Bărgăului, în Revista Muzeelor, nr. 8, 1979
Problematica întocmirii repertoriului de creatori populari contemporani. Studii şi comunicări Muzeul Satului şi de Artă Populară, Bucureşti, vol. 4-5, 1985
Arta populară a lemnului la români, în Revista „Publirom” nr. 2, 1983
Asimilări creatoare a unor elemente de sorginte orientală în covoarele populare româneşti, în Revista Muzeelor, nr. 7, 1984
Prezenţe ale artei populare româneşti peste hotare în anul 1983, în Revista Muzeelor, nr. 2, 1984
Creatori populari contemporani în judeţul Vrancea. Creaţia populară în lemn, în Studii şi cercetări – Muzeul Satului şi de Artă Populară, nr. 4-5, 1985
Câteva aspecte ale pescuitului din bazinul inferior al Dunării, în Revista Muzeelor, nr. 7, 1986
Perpetuarea şi cunoaşterea de către marele public a creaţiei populare româneşti, în Revista Muzeelor, nr. 10, 1986
Calendarul sărbătorilor tradiţionale de peste an în România, în Revista „I Grafiki Rumania”, Grecia, 1986
Valori ale arhitecturii populare tradiţionale – judeţul Vaslui, în Revista „Acta Moldaviae Meridionalis”, nr. 8, 1987
Studiu privind dezvoltarea industriei mici în vederea revitalizării meşteşugurilor tradiţional. Studiu contractual I.P.J. Timiş – colaborare, 1988 – 1989 – colaborare, în Revista „Analele Banatului” – Timişoara,1989
Ghidul Muzeului Satului. Editura Arta grafică 1991
Fenomenul părăsirii satelor din Ţinutul Huşilor şi implicaţiile asupra vieţii comunitare, în Revista „Acta Moldaviae Meridionalis”, nr. 12, 1991
Relaţia om – mediu în zonarea etnografică, în Revista “Ethnos” nr. 1/1992
Relaţii intercomunitare în satele Finiş (jud. Bihor) şi Apateu (Ungaria), în Revista „Biharea” – Oradea, nr. 21, 1994
Satul Pădureni – judeţul Vaslui, analiza structurilor teritoriale în Revista Muzeelor nr. 3, 1993
Structuri comunitare în satul Pădureni, jud. Vaslui, în Revista Muzeelor, nr. 3/1993
Noi şi muzeul. Modele pentru un dialog perfect, în Revista “Marmaţia”, nr. 1, 1996
Istoricul arhitecturii Bucureştilor între 1850 – 1929 (colaborare Ana Bârcă) în Anuarul Muzeului Schloss Brake – Germania, 1995.
Relaţii de rudenie, performere ale structurii de comunitate; familia în sistemul relaţiilor de rudenie în satul Pădureni, jud. Vaslui, în Revista Muzeelor nr. 4/1995
Poteries roumanies, art et tradition – colaborare –Editura Samogy Paris, 1995
Muzeul Satului, muzeu în aer liber – Ecomuzeul Marquèze. Colocviul Internaţional al Parcului Naţional al Acvitaniei, Sabres – Franţa, 1995, în Buletinul Les Grandes Landes, Bordeaux, nr. 1-2, 1996
Aşezările rurale între tradiţie şi modernitate – satele Finiş (jud. Bihor) şi Apateu (Ungaria), în Revista « Biharea », nr. 2, 1997
Obiect – muzeu – public, în Buletinul „NET” – Belgia, nr. 10, 1996
Rituri şi practici ale focului pe cale de dispariţie – colaborare cu Radio România Cultural, Camelia Stănescu material prezentat la concursul URTI 1996
Materiale de construcţii, tehnologiile de obţinere şi prelucrare a lor, folosite în construcţiile rurale între 1850-1950 în Ţinutul Huşilor. Studiu contractual cu MCT, 1997
Este într-adevăr muzeul o media, în Revista Muzeelor, nr. 1, 1998
Marketingul şi muzeele în AMET – Cluj-Napoca, 1998
Noi coordonate în evoluţia muzeelor, în AMET – Cluj-Napoca,
1999

Studiu de antropologie a aşezării. Satul Pădureni din judeţul Vaslui. Editura Oscar Print, Bucureşti, 2001
Dinamica evoluţiei muzeale din perspectiva deschiderii către public, în AMET, Cluj-Napoca, 2002
Se poartă tăcerea…, în „Petre Ghelmez aşa cum l-am cunoscut”, Ed. Coresi, Bucureşti, 2003
Gestiunea patrimoniul etnologic în contextul societăţii contemporane, în AMET – Cluj-Napoca, 2004
Şcoli şi muzee către Europa – Program european, în Revista „Itinerarii culturale”, nr. 2, Ploieşti, 2004
Managementul Programelor şi proiectelor culturale, educaţie muzeală şi relaţii publice, în Revista „Ethnos”, nr. 5, 2004
Inventarierea patrimoniului mobil – de la unelte la costum, Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară – Dealu Frumos – Buletin UAUB, 2005
Proiectul cultural-indispensabil în activitatea muzeală– Etnos 2005
CNCSIS – Relaţii de vecinătateîn localităţile urbane din sudul ţării – Cartier Domenii, colaborare, Bucureşti 2006
Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” – Audio ghid , 2005
The Parade of the Christmas and New Year Cutumes – în Buletinul Asociaţiei Europene a muzeelor în Aer Liber, Finlanda, 2005
Tradiţiile răzeşilor din Ţara Vrancei – Misiunea Casa, nr. 5/2005
Curtea Comedianţilor. Atelier de artă medievală în Muzeul Satului – proiect cultural-educativ premiat de MCC, premiile pentru patrimoniu Tancred Bănăţeanu, 2006
Summer in the village lane. Creation Camp – în Buletinul Asociaţiei Europene a muzeelor în Aer Liber Olanda, 2007
Muzeul Satului în contextul valorilor culturale europene – Comunicare Norvegia (Oslo) 2007
Aspecte culturale, sociale şi economice ale Taberei de Creaţie „Vara pe uliţă” – Program educaţional formativ, în Biharea, 2009