Membru Individual – Daniela Frumuseanu

DANIELA FRUMUŞEANU născută la 11.VII.1961, localitatea Bacău, judeţul Bacău; absolventă a Liceului de Artă din Bacău, specializarea Tapiserie-Imprimeuri, anul 1980, clasă profesor Elena Pârlea şi a Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative, specializarea Tapiserie-Imprimeuri, anul 1984, clasă profesor univ. Ecaterina Teodorescu.
Din anul 2007 doctor în Arte Vizuale, Universitatea Naţională de Arte-Bucureşti. În prezent conferenţiar univ.dr. la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Catedra de Arte şi Design textil, specializarea-Imprimeuri.
Apartenenţă la organizaţii profesionale, culturale, civice-non profit (afiliaţii):
din 2010 până în prezent, membră a Asociaţiei Femeilor cu Diplomǎ Universitarǎ din
România; din 2010 până în prezent, membră a Asociaţiei Visarta; între 2010-2008, membră a Asociaţiei Naţionale a Femeilor cu Diplomǎ Universitarǎ din România; din 2008 până în prezent, membră a Asociaţiei Culturale Româno-Italiene D’arte Da Vinci; din 1991 până în prezent, membră a (U.A.P.R.) Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Bucureşti, Secţia Arte Decorative.
Membru fondator: din 2010 AFDUR (Asociaţia Femeilor cu Diplomă Universitară din
România).
Activitatea artistică cuprinde: 24 de expoziţii personale în ţarǎ şi strǎinǎtate; participare la expoziţii de grup în ţară şi străinătate (municipale, naţionale, bienale, trienale, qvadrienale), organizator şi curator al unor evenimente artistice cu caracter naţional şi internaţional; deţinătoare a 8 premii acordate de Uniunea Artştilor Plastici Profesionişti din România şi alte asociaţii artistice din România; 5 nominalizări, 19 Diplome de Excelenţă, diplome de participare.
Autor unic a două cărţi şi prim autor a două cărţi, apărute la edituri din Bucureşti recunoscute de CNCSIS; autoarea unor articole de specialitate publicate la diverse edituri din Bucureşti. Editor coordonator al unor cataloage de artă şi al unor DVD-uri (cu ISBN) tipărite la Editura UNArte Bucureşti. Menţionată în cărţi, cataloage şi reviste de artă (tipărite sau online), CD-uri cu ISBN şi pe diferite site-uri. Curator/rganizator şi participant cu lucrări de artă în cadrul unor proiecte interdisciplinare naţionale şi internaţionale.
Participări cu articole la sesiuni ştiinţifice naţionale organizate în cadrul/în afara Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti.
Lucrări donate/achiziţionate pentru spaţiul public sau privat, în ţară şi străinătate.
Activitatea didactică: coordonator grupe licenţă/master Catedra de Arte şi Design Textil; membră a comisiilor de notare Diplomă, Master, examen de admitere – Catedra Arte Textile, Facultatea de Arte Decorative şi Design (vezi Activitate didactică 2012-1988); 2012-2000 membră a Comisiei de selecţionare şi evaluare a lucrărilor realizate de studenţii Facultăţii de Arte Decorative şi Design.
Coordonator în perfecţionarea post universitară a 6 lucrări de Gr. I didactic pentru învăţământul preuniversitar specialitatea Educaţie Artistică Plastică.
Website: https://sites.google.com/site/frumuseanudaniela/
http://frumuseanudaniela.wikispaces.com/space/content#content?o=0&rid=3