Muzeul satului maramureşean


Muzeul satului maramureşean din Sighetul Marmaţiei se constituie ca o rezervaţie de monumente de arhitectură vernaculară din Ţara Maramureşului, selecţionate după criterii ştiinţifice, riguros elaborate, având ca bază tipologia construcţiilor pe subzone, evoluţia acestora în plan arhitectural şi ca sistem constructiv, totul în diacronie (pornind de la cele mai vechi construcţii găsite în teren) şi în sincronie (aşa cum s-au statornicit în cadrul aşezărilor şi s-au păstrat în majoritatea lor funcţionale până la data transferului în muzeu).
În cadrul satului-muzeu, casele şi gospodăriile au fost grupate pe principalele subzone ale Maramureşului istoric (Cosău – Mara şi Iza Inferioară până la Strâmtura, Iza Mijlocie, Vişeu – Borşa, subzona Tisei şi a bazinului Ruscova).
Drumul Ţării, Uliţa Bisericii, Valea Morii, uliţe drepte şi întortocheate, poteci şi „prilazuri” alcătuiesc structura intimă a satului-muzeu şi toate converg spre un promontoriu pe care, ca în mai toate satele maramureşene, este aşezată biserica.

Prezenţa minorităţilor etnice în zonă, dispersate în special în aşezări de pe Valea Tisei, dar şi grupate în aşezările de pe Valea Ruscovei sau în zona Vişeului, indiferent că au fost evrei, germani, slavi, maghiari, ţigani sau alţii, prin schimbul de valori materiale şi spirituale şi-au adus aportul la dezvoltarea culturii zonei. De aceea încă prin tematica elaborată de noi în anul 1972 sunt cuprinşi în prezentarea lor în muzeu.
Un loc special am destinat în cadrul satului-muzeu „sectorului de instalaţii tehnice populare acţionate de apă”. Acestea, în comunităţile tradiţionale fiind dispuse la marginea aşezărilor, le-am găsit locul pe malul pârâului Ronişoara, care trece prin muzeu.
Toate aceste monumente sunt prezentate (restaurate şi conservate) în muzeu în complexe gospodăreşti pe specificul fiecărei subzone. În locuri speciale sunt prezentate instituţiile comunitare (biserica şi cimitirul aşezării), iar pentru altele sunt rezervate amplasamente (şcoala, primăria). „Crâşma” şi „boldul”, morile, pivele şi vâltorile, sunt şi vor fi funcţionale pentru a familiariza vizitatorul cu secvenţe din viaţa satului. Şura şi „jocul la şură” se animă cu ocazia marilor sărbători ale muzeului, iar în sezon turistic lucrul pământului (holde de grâu, cânepişte, straturi cu zarzavat, cositul şi uscatul fânului etc.), dar şi femeile care ţes cerge şi ţoluri, lemnari, olari etc.
Dacă iniţial muzeul prefigura o rezervaţie de arhitectură populară, prin corecturile tematice aduse pe parcurs a devenit un muzeu al satului tradiţional, cu tot ce incumbă acesta, cu încercări reuşite de a-i da viaţă.

Date de contact:

MUZEUL MARAMUREŞULUI
Piaţa Libertăţii, nr. 15
435500 Sighetul Marmaţiei
Maramureş
Tel./Fax: 0262311521
Email: muzeulmaramuresului@yahoo.com
Website: www.muzeulmaramuresului.ro